mieszkaniowi
0
Jesteś zalogowany jako: Adam Kowalski
PL EN
Wróć

Do czego jesteśmy uprawnieni wynajmując mieszkanie? Jakie są nasze obowiązki?

09.10.2017

Decyzja o zawarciu umowy najmu powinna być przemyślana, ponieważ wiąże się ona z licznym konsekwencjami. Warto jest zwrócić uwagę przede wszystkim na obowiązki i prawa, które nabywamy po jej podpisaniu. Dzięki znajomości przepisów wiemy również, czego możemy oczekiwać od osoby, która wynajmuje nam lokal

Dokumenty: które z nich powinien udostępnić nam właściciel?

Podpisując umowę najmu powinniśmy upewnić się, czy osoba wynajmująca nam lokal jest rzeczywiście jego właścicielem. Jest to bardzo istotne, ponieważ tylko właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca pełnomocnictwo do rozporządzania mieszkaniem ma prawo nam je wynająć. Żeby potwierdzić prawo do lokalu najłatwiej jest poprosić o odpis z księgi wieczystej lub nawet o sam jej numer, za pomocą którego możemy sprawdzić jej zapisy w systemie internetowym. Ponadto właściciel ma obowiązek udostępnić nam faktury od dostawców mediów. Z kolei wynajmujący ma prawo żądać od nas dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość.

Eksploatacja lokalu

Jednym z naszych najważniejszych obowiązków jest prawidłowa eksploatacja lokalu. Co to oznacza? Szczegóły dotyczące korzystania z mieszkania określamy najczęściej w umowie. Ogólne zasady zawarte w przepisach prawa dotyczące zasad korzystania z lokalu to przede wszystkim utrzymanie lokalu we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym. Jeśli narażamy mieszkanie na zniszczenie, właściciel ma pełne prawo wypowiedzieć nam umowę najmu. W trakcie umowy nie odpowiadamy za zużycie rzeczy używanych prawidłowo. To znaczy, że wyprowadzając się z mieszkania nie jesteśmy zobligowani do wymiany wykładziny czy malowania ścian. W zakres naszych obowiązków wchodzi jedynie wykonywanie drobnych napraw i usuwanie szkód, które powstały z naszej winy. Na wykonanie gruntownych zmian w mieszkaniu każdorazowo potrzebujemy zgody właściciela.

Opłaty

Kolejnym z naszych obowiązków jest płacenie w terminie wszystkich określonych w umowie opłat. Jeśli opóźniamy się z ich uiszczaniem ponad dwa miesiące, właściciel ma prawo wypowiedzieć nam umowę, a w skrajnych przypadkach skierować sprawę na drogę sądową. Na etapie podpisywania umowy właściciel ma również prawo żądać od nas wpłacenia jednorazowej kaucji, która zabezpiecza należności. Jeśli pod koniec umowy mamy uregulowane wszystkie opłaty i nie wyrządziliśmy w mieszkaniu żadnych szkód, które właściciel będzie musiał usunąć na swój koszt, kaucja podlega zwrotowi.

Czy właściciel może wejść do mieszkania bez naszej zgody?

W większości przypadków właściciel absolutnie nie ma takiego prawa. Tylko w wyjątkowych sytuacjach może on wejść do mieszkania bez uprzedzenia. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku awarii, która może wywołać szkodę. Jeśli taka sytuacja nastąpi, mamy obowiązek niezwłocznie udostępnić właścicielowi lokal. Wszelkie inne sytuacje, kiedy właściciel wchodzi do mieszkania bez wcześniejszego ustalenia wizyty z nami są uważane za nielegalne. Bez znaczenia jest wtedy, czy otwiera on drzwi zapasowym kluczem, czy nachodzi nas bez uprzedzenia.

Kiedy właściciel może zażądać od nas wyprowadzenia się z mieszkania?

Istnieje kilka określonych w prawie sytuacji, w których właściciel może wymagać od nas wyprowadzenia się z mieszkania. W każdym przypadku wypowiedzenie umowy musi być dostarczone nam na piśmie. Właściciel może wypowiedzieć nam umowę zwłaszcza w przypadku, gdy używamy lokalu sprzecznie z jego przeznaczeniem, ustaleniami określonymi w umowie lub gdy przyczyniamy się do jego zniszczenia. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy zalegamy z opłatami za dwa pełne okresy. W skrajnych przypadkach, gdy nie odpowiadamy na wezwania właściciela ma on prawo skierować sprawę na drogę sądową. Z kolei sąd może wydać nakaz eksmisji. Jeśli przyzna on nam uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, wykonanie eksmisji zostaje wstrzymane do czasu, gdy gmina będzie w stanie zapewnić nam lokal zastępczy.

Przepisy prawa zapewniają nam, jako najemcom szeroką ochronę. Strony umów często nie ustalają szczegółów, jakiego rodzaju obowiązki w zakresie utrzymania lokalu spoczywają na każdej z nich. Warto jest jednak zadbać o to, żeby umowa szczegółowo opisywała wszystkie istotne zasady dotyczące najmu. Jeśli jednak tego nie zrobimy, a umowa zostanie sporządzona ogólnikowo, wszystkie problematyczne kwestie będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Karolina Pełka


Komentarze (0) Komentujesz jako - [zmień]

aby dodać komentarz, wpisz swój adres e-mail

WPROWADŹ SWOJE DANE, ABY DODAĆ KOMENTARZ

lub

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy.

Zobacz wcześniejsze komentarze

Wróć